Home

Uit Licht, kleur, vorm, structuur, toon en ritme,

een multidimensionale woordloze taal, die intuïtief

boven denken en voelen uit gaat,

die voorop gaat, baan breekt, de weg bereidt,

terug wijst, ontdekt, verhult en openbaart.